Tetras

Tetre su članovi vrste Characidae i mogu se prepoznati po masnoj peraji, maloj zaobljenoj peraji između dorzalnog peraja i repa. Ove ribe imaju nekoliko kostiju koje se spajaju s unutarnjim uhom i plivaju mjehur, što pojačava sluh ove šarene ribe. Tetre se nalaze prije svega u potocima i rijekama Južne Amerike i Afrike. Većina tetra su aktivne školske ribe koje dobro djeluju u akvariju mirne zajednice. Idealno je držati šest ili više riba iste vrste u akvariju. U akvarijumu se mogu održavati mnoge različite škole tetra koje pružaju jedinstven prikaz boja. Tetre najbolje rade u dobro zasađenom akvariju s umjerenom rasvjetom. Vrste poput neonske tetre i kardinalne tetre su među najpopularnijim od svih slatkovodnih riba, dodajući dašak sjaja i društvene interakcije u akvariju zajednice.

Rummy-Nose Tetras: Razlike između tri vrste

Loading...