Kategorija: Trening pasa

Trening i obrazovanje Canea Corsoa

Preci Cane Corso su najstariji molosijski gladijatorski psi, hrabri ratnici i neustrašivi čuvari. Sami štapići su univerzalni psi koji su obavljali puno funkcija - od zaštite kuće do skrbi o djeci. Naravno, bili su žalosniji od svojih vojnih rođaka, ali ipak su neke osobine prenesene na njih.